Tôi phải bắt đầu từ đâu để xây dựng website?

08 March 2019
Để bắt đầu triển khai một trang web, quý khách cần lưu ý các bước như sau : 1. Lựa chọn tên miền cho trang web 2. Phác thảo sơ bộ cấu trúc, đề mục chức năng chính của trang web 3. Chuẩn bị nội dung thông tin, các hình ảnh sử dụng cho trang web 4. Tìm đối tác thiết kế, lập trình web và ký hợp đồng 5. Theo dõi sát tiến độ thực hiện, yêu cầu thẩm mỹ cho webVS sẽ tư vấn cho quý khách giải pháp thiết kế web phù hợp nhất theo mong muốn của khách hàng.