Tôi muốn sau khi thiết kế web sẽ quảng bá thương hiệu, vậy VS có thể làm gì cho tôi ?

08 March 2019
Nếu bạn là khách hàng thiết kế web của VS thì bạn sẽ nhận được hỗ trợ 30% chi phí cho dịch vụ Marketing. VS có thể giúp bạn lên Giải pháp tư vấn tổng thể bao gồm các hạng mục sau :1. Xây dựng website, lồng ghép hình ảnh và giá trị thương hiệu trong thiết kế (giải pháp thiết kế web) 2. Lên kế hoạch nội dung cho toàn website và tích hợp giá trị thương hiệu sâu sắc trong từng bài viết (Tư vấn xây dựng nội dung web ) 3. Truyền thông giá trị thương hiệu từ mạng xã hội ( giải pháp social) 4. Truyền thông thương hiệu qua Search Marketing : Dịch vụ SEO web, Quảng cáo Google Adword 5. Tư vấn giải pháp Mobile Marketing cho các doanh nghiệp đặc thù