Tôi cần phải cung cấp những thông tin gì khi thiết kế web?

08 March 2019
Để quá trình thiết kế và xây dựng website nhanh và thuận tiện, quý khách cần chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:- Logo Công ty, Doanh nghiệp nếu có (logo dưới dạng file Corel, Photoshop, JPG., PNG..) - Hình ảnh to, rõ nét về Công ty, các hoạt động, sự kiện, sản phẩm, ...Hình ảnh chất lượng càng cao, thiết kế mỹ thuật của website càng đẹp - Thông tin, bài viết giới thiệu về Công ty - Tất cả các thông tin, bài viết giới thiệu về Sản phẩm, Dịch vụ, Đối tác, ... mà quý khách muốn đưa lên website.