Những khoản chi phí nào tôi phải trả khi thiết kế web ?

08 March 2019
Để thiết kế một website, quý khách cần chi trả 3 khoản chi phí:1. Tên miền: tên miền cho website của quý khách, ví dụ http://www.ten-cong-ty.com. 2. Hosting: thuê không gian lưu trữ website trên mạng Internet. 3. Thiết kế và lập trình web: tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của quý khách, VS sẽ cung cấp giải pháp thiết kế web tốt nhất với chi phí phù hợp, phụ thuộc :- Số lượng các trang trên web và chức năng web ứng dụng trên website doanh nghiệp - Yêu cầu nghiên cứu mới chức năng thiết kế web cho doanh nghiệp - Mức độ đầu tư cho thiết kế thương hiệu web và mỹ thuật webVS cung cấp đầy đủ cả 3 dịch vụ trên cho quý khách