Để thực hiện hợp đồng thiết kế web, tôi cần cung cấp thông tin gì ?

08 March 2019
Để đảm bảo nội dung trong hợp đồng thiết kế web, quý khách cần cung cấp một số thông tin sau :1. Đối với doanh nghiệp:- Tên miền sử dụng cho website - Tên doanh nghiệp - Địa chỉ ĐKKD, VPGD - Điện thoại, Fax - Email sử dụng để giao dịch với VS - Họ tên người đại diện - Chức vụ người đại diện - Mã số thuế - Số tài khoản giao dịch2. Đối với cá nhân:- Tên miền sử dụng cho website - Họ tên - Số CMND (không bắt buộc) - Địa chỉ - Điện thoại - Email sử dụng để giao dịch với VS